جلسه امور بانوان خوزستان

خورنا: نخستین جلسه امور بانوان استان با حضور اعضای زن شورای شهرهای خوزستان برگزار شد که در آن برخی مشکلات بانوان استان مطرح شد. به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه بانوان که عصر پنج شنبه برگزار شد…