جلسه استیضاح شهردای اندیمشک

۱۹۱۲۳۴۲
خورنا – به گزارش خورنا از اندیمشک، هفته گذشته و با هدف برسی عملکرد شهردار اندیمشک و استیضاح محمد رضا پاپی جلسه شورای شهر…