جلسه استیضاح شهردای اندیمشک

خورنا – به گزارش خورنا از اندیمشک، هفته گذشته و با هدف برسی عملکرد شهردار اندیمشک و استیضاح محمد رضا پاپی جلسه شورای شهر اندیمشک با حضور تمامی اعضا برگزار شد. در این جلسه، مهدی قلی کیانی و صدیقه میری با بیان انتقاد از عملکرد شهرداری اندیمشک و عدم شفافیت در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، خواستار پاسخگویی و برکناری…