جلسه اتاق فکر خرمشهر

خورنا: جلسه اتاق فکر خرمشهر با حضور صاحبان طرح و ایده به همراه اعضای شورا و شهرداران مناطق دوگانه خرمشهر در سالن شورای این شهر برگزار شد. در این جلسه که شامگاه پنج شنبه برای اولین بار در خرمشهر انجام می شود از رقیبان انتخاباتی که  نتوانسته بودند به شورای چهارم راه پیدا کنند و همچنین از برخی فرهنگیان قدیمی…