جلسه اتاق فکر خرمشهر

37
خورنا: جلسه اتاق فکر خرمشهر با حضور صاحبان طرح و ایده به همراه اعضای شورا و شهرداران مناطق دوگانه خرمشهر در سالن شورای این شهر برگزار شد. در این جلسه که شامگاه پنج شنبه برای اولین بار در خرمشهر انجام…