جلسات شورای شهر

خورنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: از هیئت رئیسه و رئیس شورای اسلامی شهر اهواز انتظار می‌رود جلسات را غیرعلنی برگزار نکنند. مریم ابریشم‌کار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: از هیئت رئیسه و رئیس شورای اسلامی شهر اهواز انتظار می‌رود جلسات شورا را بدون مقدمه و زمان جمع‌بندی مطالب توسط خبرنگاران، غیرعلنی برگزار…