جلب اعتماد مردم

37
خورنا: فرماندار خرمشهر گفت: شوراهای خرمشهر برای جلب اعتماد مردم تلاش کنند. عصر امروز نشست اعضای شوراهای شهر و شهرستان در سال اجتماعات فرمانداری خرمشهر برگزار شد. این جلسه با حضور فرماندار، روسا و اعضای شوراهای شهرستان، شهر، بخش و روستای…