جعل

سرهنگ حسنوند

خورنا   سرهنگ ‘بهروز حسنوند ‘ در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به افراد دارای پرونده قضایی به عنوان وکیل دادگستری در محدوده دادگستری شهرستان، به طور مشکوکی با دادن وعده رسیدگی سریع تر به پرونده ها از شهروندان اقدام به اخذ وجه می نماید، باتوجه به اهمیت…