جعل

سرهنگ حسنوند

خورنا   سرهنگ ‘بهروز حسنوند ‘ در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به افراد دارای پرونده قضایی به عنوان وکیل دادگستری در محدوده دادگستری شهرستان، به طور مشکوکی…