جشنواره پایتخت پنجره ها

37
خورنا: سرپرست حوزه هنری خوزستان از برگزاری جشنواره پایتخت پنجره‌ها برای اولین بار به صورت منطقه‌ای خبر داد و گفت: این جشنواره هر ساله به مناسبت شکست حصر آبادان در روز ۵ مهرماه در آبادان…