جشنواره محلی تالاب بین المللی

خورنا: به مناسبت روز جهانی تالاب ها و برای پنجمین سال متوالی،جشنواره محلی تالاب بین المللی شادگان در اسکله گردشگری روستای صراخیه برگزار شد. ˈعبدالزهراسنواتیˈفرماندار شادگان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در این مراسم تلاش شد با حضور ساکنین بومی منطقه مسائل مربوط به حفاظت و استفاده بهینه از منابع تالابی…