جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی

خورنا: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی بندرماهشهر از برگزاری جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی در سازمان منطقه ویژه این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا، علی خزعلی، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بندرماهشهر از برگزاری جشنواره ای با نام شهدای پتروشیمی با رویکردی جدید در سه محور قرآنی، فرهنگی و ورزشی در سازمان منطقه ویژه این شهرستان…