جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی

37
خورنا: کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی بندرماهشهر از برگزاری جشنواره قرآنی، فرهنگی و ورزشی در سازمان منطقه ویژه این شهرستان خبر داد. به گزارش خورنا، علی خزعلی، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بندرماهشهر از برگزاری جشنواره ای…