جشنواره بزرگ خیریه غذا در اندیمشک

خورنا – جشنواره بزرگ خیریه غذا باهدف مشارکت مردم شهرستان در کارهای خیر و عشقورزی به همنوعان در شهرستان اندیمشک برگزار می‌شود. دبیر جشنواره خیریه غذا اندیمشک افزود: این جشنوارهبزرگ‌ترین مراسم خیریه غذا در شهرستان اندیمشک است که…