جزئیات توافق ایران با غرب امریکا 5+1

خورنا: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی گفتگویی با ان بی سی اظهار داشت که مذاکرات ژنو در مورد کاهش مجازات های اقتصادی و محدودیت هایی که بر ایران اعمال شده نیست. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، وی افزود: مذاکرات در مورد چگونگی عمل ایران به تعهدات بین المللی و اطمینان حاصل کردن از آن است که این…