جریمه برای مسافرکشی شخصی

خورنا: رييس پليس راهور خوزستان گفت: اگر تاكسي به اندازه كافي وجود داشته باشد، مردم از خودروي مسافربران شخصي استفاده نخواهند كرد. عادل مجدمي اظهار كرد: همواره از مردم خواسته مي‌شود كه از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند اما بايد نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت وسايل نقليه عمومي در استان خوزستان داشت و ديد آيا اين وسايل پاسخگوي نياز…