جذب سرمایه به تعاونی دهیاران

خورنا: بخشدار مرکزی بهبهان از جذب 470 میلیون تومان اعتبار به تعاونی دهیاران خبر داد. جابر محبوب  اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار تعاونی دهیاران بخش مرکزی بهبهان تا کنون 470 میلیون تومان اعتبار جذب و به دهیاری ها جهت کارهای عمرانی صرف شده است. وی تصریح کرد: این پروژه ها در قالب 12600…