جبران

خورنا اخیرا سخنگوی دولت از تخصیص ۲۱۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از عدم کشت در حوزه رودخانه زاینده رود خبر داد. همچنین  ۸۰ درصد از اعتبارات بخش حوادث استان اصفهان به عنوان خسارت به کشاورزان این منطقه پرداخت شده است. این در حالی است که مسئولان استان خوزستان همچنان بر تخصیص آب کافی برای حوزه کرخه و…