جبار حمادی رئیس جدید اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان

خورنا – فرماندار شادگان در جلسه تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان گفت : حمید مطرودی از سمت ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان تودیع و جبار حمادی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد. جلسه تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مهندس فرج اللهی فرماندار شادگان ،دکتر اقتصادی مدیر…