جایگاه سی ان جی

خورنا: شهردار اروندکنار گفت: متاسفانه عدم تعیین تکلیف جایگاه سوخت این شهر تاکنون 130 میلیون تومان به شهرداری ضرر رسانده است. یوسف دریس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 10 ماه است که جایگاه سوخت سی ان جی اروندکنار از رده خارج شده و هنوز برای تحویل آن یا واگذاری به بخش خصوصی هیچگونه تصمیم گرفته نشده است. وی…