جایگاه سوخت C.N.G شهرداری هفتکل

خورنا: شهردار هفتکل از راه‌اندازی جایگاه سوخت C.N.G شهرداری این شهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد. محمدحسین ممبینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در هفتکل اظهار داشت: مراحل تکمیل کردن جایگاه سوخت C.N.G شهرداری هفتکل در حال انجام است. وی افزود: امیدواریم جایگاه سوخت C.N.G شهرداری هفتکل هر چه سریعتر کامل شود و…