جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در امیدیه

37
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: سومین جایگاه سوخت سی‌ان‌جی در شهرستان امیدیه آماده بهره‌برداری شد. علی حکمت افزود: برای ساخت این جایگاه مبلغ 15 میلیارد ریال هزینه شده است. وی با اشاره به تحویل زمین و ساختمان جایگاه…