جایز بودن گوشت گربه

37
خورنا: با ادامه محاصره اقتصادی و نظامی مناطقی از سوریه ، مفتی های این مناطق خوردن گوشت سگ و گربه را جایز اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مفتی های سوریه غوطه دمشق و مناطق…