جایزه ملی مدیریت مالی

خورنا: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی، موفق به کسب تندیس بلورین شد. به گزارش خورنا از ماهشهر ، این شرکت که در سه دوره قبل این جشنواره موقعیت خود را در سطح تقدیر حفظ کرده بود، در دوره چهارم با 2 پله صعود تندیس بلورین این جایزه را لمس کرد. این شرکت…