جان مور

خورنا: “جان مور” گزارشگر ویژه روزنامه “نیویورک تایمز” در سال 2007 میلادی جایزه بهترین گزارشگر مطبوعات خارجی را از آن خود کرد اینک راهی ایران شده و از سفر خود می گوید. او ایران را پنجره ای تازه رو به سوی غرب می​خواند و توصیه می کند که همگان از این کشور تاریخی بازدید کنند.