جانشین فرمانده انتظامی خوزستان

12
خورنا : جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف بیش از چهار کیلو هروئین در این استان خبر داد. سید محمد صالحی اظهار کرد: امروز در عملیاتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دزفول با همکاری پلیس اندیمشک در…