جاسوسی اینترنتی چطور انجام می‌شود؟

مستقیما و بدون دخالت شرکتهای مخابراتی؛

خورنا: ودافون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفنی در دنیا می‌گوید خطوطی محرمانه به شبکه‌اش متصل است که به دستگاه‌های اطلاعاتی دولت‌ها اجازه می‌دهد تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی کاربرانش را استراق‌سمع کنند. در گزارشی که نشریه بریتانیایی گاردین…