جاسوسی اینترنتی چطور انجام می‌شود؟

140428110352_candado_internet_304x171_reuters

مستقیما و بدون دخالت شرکتهای مخابراتی؛

خورنا: ودافون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفنی در دنیا می‌گوید خطوطی محرمانه به شبکه‌اش متصل است که به دستگاه‌های اطلاعاتی دولت‌ها اجازه…