جاسم مجیدی پور

37
خورنا: مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان گفت: در ادامه اختصاص ماشین آلات خدماتی به روستاهای خوزستان، به زودی 20 دستگاه انواع ماشین آلات به روستاهای استان تحویل داده می شود. جاسم مجیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار…