جاسم جادری کیست

خورنا: استاندار جدید هرمزگان و رئیس ستاد انتخابات روحانی در خوزستان گفت: با توجه به اینکه در استان دیگری به خدمت خواهم پرداخت و توفیق این را نداشتم تا در خدمت مردم استانم باشم، ولی از مقتدایی تقاضا دارم از دوستانی که برای پیروزی گفتمان اعتدال و عقلانیت تلاش کردند و هزینه داده‌اند به شایستگی استفاده نماید.