جاسم جادری استاندار خوزستان میشود

خورنا: یک منبع آگاه گزینه‌های ارائه شده نمایندگان به وزیر کشور را به ترتیب اولویت جاسم جادری، جاسم ساعدی، محمدرضا موالی‌زاده، عبدالحسین مقتدایی و شمسایی عنوان کرد. یک منبع آگاه امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس…