جاسازی تریاک

خورنا: بیش از دو کیلوگرم تریاک از معده یکی از مسافران قشم کشف و ضبط شد. به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ داود محمود زاده در تشريح اين خبر گفت: كاركنان انتظامي مستقر در فرودگاه “قشم” حين كنترل مسافران پرواز قشم – تهران به يکي از مسافران مشکوک شده و جهت بررسي بيشتر او را به ايستگاه پليس…