جاده پل زال – اندیمشک – اهواز

خورنا – روژه بهسازی و روکش آسفالت ورودی جنوبی اندیمشک با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال با حضور مسئولان افتتاح شد. در مراسمی با حضور معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و گروهی از مسئولان محلی پروژه بهسازی و روکش آسفالت ورودی جنوبی اندیمشک از سمت اهواز افتتاح شد. مهندس مهری معاون مدیرکل راه و…