جاده هفتگل اهواز

۱۳۹۴۰۵۰۳۱۳۴۸۳۲۷۴۱۵۷۴۹۵۷۳

پیان تسلیت خورنا به مناسبت درگذشت علی هویسی

خورنا – علی هویسی عکاس خبرگزاری ایسنا خوزستان که توانسته بود در جشنواره های مختلف حائز رتبه‌های برتر در عرصه عکاسی شود بامداد شنبه…