جاده های

خورنا رانندگان عمدتا از قوانین راهنمایی رانندگی در این راه​ها اطلاع کافی ندارند و به واسطه این که پلیس در این جاده​ها کمتر حضور دارد، شاهد تصادفاتی در راه​های روستایی هستیم.   وی ادامه داد: توجه به ارتقای ایمنی این جاده​ها، ارائه آموزش​های لازم و اطلاع​رسانی به روستاییان از طریق فرمانداری​ها، بخشداری​ها و دهیاری​ها و همچنین سختگیری بیشتر پلیس در خصوص…