جاده های مرگ

خورنا وجود جاده‌هایی با ظرفیت نامناسب، روسازی نامناسب و ناامن، طرح هندسی خطرآفرین، شیب‌‌های قائم تند و طولانی و همچنین لغزندگی سطح راه‌ها از جمله موارد حادثه‌آفرین در بخش ساخت‌وساز جاده‌ای به شمار می‌روند. استفاده از وسایل نقلیه فرسوده، نقص…