جاده بهبهان آغاجاری

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان گفت: محور بهبهان – آغاجاری به دلیل احتمال ریزش سنگ از بالای کوه به مدت پنج روز از ساعت هشت تا 16 مسدود خواهد شد. ˈعبدالهادی عباییˈ  اظهار کرد: در گردنه آغاجاری چهار قطعه سنگ بزرگ که اندازه آن ها تا سه برابر یک دستگاه اتوبوس…