جابجایی سه میلیون و 800هزار نفر مسافر

37
خورنا: مدیرکل راه آهن جنوب از جابجایی سه میلیون و 800هزار نفر مسافر در خطوط ریلی این ناحیه در سال 92 خبر داد. عبدالکریم درویش زاده روز شنبه اظهار کرد: از این جمعیت دو میلیون و 500هزار نفر مسافر برون استانی…