جابجایی سه میلیون و 800هزار نفر مسافر

خورنا: مدیرکل راه آهن جنوب از جابجایی سه میلیون و 800هزار نفر مسافر در خطوط ریلی این ناحیه در سال 92 خبر داد. عبدالکریم درویش زاده روز شنبه اظهار کرد: از این جمعیت دو میلیون و 500هزار نفر مسافر برون استانی و یک میلیون و 300هزار نفر دیگر مسافر درون استانی بودند. وی اضافه کرد: جابجایی مسافران برون استانی در سال گذشته،…