ثبت وقایع حیاتی

خورنا: اگر ثبت وقایع حیاتی به صورت دقیق صورت گیرد راهگشای بسیاری از برنامه ریزیها  و سیاستگذاری ها خرد و کلان خواهد شد. به گزارش خبرنگار خورنا از رامشیر، صبح امروز جلسه ثبت وقایع حیاتی با حضور فرماندار و دیگر اعضا در محل فرمانداری رامشیر برگزار شد. حمید…