ثبت ملی

37
خورنا: سرپرست ميراث فرهنگي شوشتر از تأييد ثبت خانه‌هاي افضل در اين شهرستان خبر داد. سيدحسين موسوي‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنااظهار كرد: خانه‌هاي افضل هسته مركزي مجموعه بناهاي افضل هستند. وي افزود: مجموعه افضل شامل 2 ساباط و…
37
خورنا: سرپرست ميراث فرهنگي شوشتر از تأييد پرونده چهار اثر تاريخی اين شهرستان براي ثبت در فهرست آثار ملي كشور خبر داد. سيد حسين موسوي‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگي و هنري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان…