ثبت شوش در یونسکو

خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به مسئله ثبت شهر شوش در فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد. سیدراضی نوری در حاشیه نشست با اعضای شورای شهر شوش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش اظهار کرد: با ایجاد اشتغال و بهره‌وری بیشتر از منابع موجود در شهر…