ثبت زرین درختان در فهرست میراث طبیعی ملی ایران

خورنا – مهدی قلی کیانی عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ثبت “زرین درختان” در فهرست اثار ملی باید مطالبه عمومی مردم اندیمشک باشد اظهر داشت : در این راستا جلسه کمیسیون محیط زیست شورای شهر اندیمشک با موضوع زرین درخت ها با حضور اعضای کانون فرهنگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی…