ثبت جهانی شوشتر

خورنا: پس از تخریب حمام افضل به دلیل بارندگی در روزهای گذشته مسئولان استانی برای رفع خطرات احتمالی در این اثر اعتبار در نظر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، حمام افضل شهرستان شوشتر از جمله بناهای تاریخی دوران قاجاری است که در مرکز شهر و در بافت تاریخی شوشتر واقع شده است، قرار…