ثبت اسناد استان خوزستان

خورنا: مدیر کل پست استان خوزستان گفت: این اداره کل با امضای تفاهم نامه ای با ثبت اسناد استان خوزستان موفق به جذب و ارائه خدمات نیابتی ˈثبت شرکت هاˈ در پست خوزستان شده است. ˈ مهران حموله ˈ داشت : بر اساس این تفاهم نامه که به امضای مدیران کل پست…