ثبت احوال شوش

خورنا: رئیس اداره ثبت احوال شوش از صدور شناسنامه‌های الکترونیکی تحت وب برای شهروندان شوشی خبر داد. عبدالله آل‌کثیر اظهار کرد: برای اولین‌بار در شهرستان شوش شناسنامه جدید الکترونیکی تحت وب صادر می‌شود. آل‌کثیر افزود: از اول شهریور ماه امسال با استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی متمرکز در سازمان ثبت احوال، سامانه صدور شناسنامه الکترونیکی تحت وب در شهر شوش…