تیم کشسنی اندیمشک

دومین قهرمانی در انتظار خوزستان

خورنا: دور نخست لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی در سالن ۲۵۰۰ نفری انقلاب کرج به پایان مرحله مقدماتی رسید که در کشتی آزاد بیمه رازی تهران و ستارگان ساری موفق شدند فینالیست شوند. در کشتی فرنگی نیز تیم مهندسی دوکوهه اندیشمک و بیمه رازی تهران به دیدار پایانی راه یافته‌اند. تیم کشتی فرهنگی اندیمشک از ملی پوشان بومی و…