تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه

خورنا -بیگلری/ از سوی ملک محمد بویری سرمربی با دانش و کاربلد تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه اسامی تیم کشتی فرنگی بزرگسالان سیناصنعت ایذه جهت حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی ایران اعلام شد. در وزن ۵۹ کیلوگرم: رومن آمویان (ارمنستان) – داریوش مقصودی ۶۶ کیلو گرم :…