تیم ملی کشتی فرنگی ایران

خورنا: از سوی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران هفت کشتی گیر و دو مربی خوزستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی ایران فراخوانده شدند. به گزارش خبرنگار خورنا، اسامی دعوت شدگان به این اردو عبارتند از  در 66 کیلو گرم مهدی زیدوند ، در 71 کیلو گرم سعید عبدولی و وحید بابایی جعفری ، در…