تیم مرکز جراحی اندیمشک

خورنا : مرحله نهایی لیگ برتر کشتی ایران در سالن ابن سینا شهر همدان آغاز شد که در دیدارهای برگزار شده در کشتی فرنگی تیم مرکز جراحی اندیمشک موفق به شکست صبای قم شد و در کشتی آزاد نیز جهانبخت توفیق و شورای اسلامی شهر کرج به ترتیب مقابل جوانان سحر همدان و گاز مازندران به برتری دست یافتند.