تیلاپیا

خورنا ماهی تیلاپیا یک گونه مهاجم است که مدتی است در آب‌های استان دیده می‌شود. این ماهی، گونه خاصی از ماهیان است که از بین نمی‌رود لذا در صدد کنترل جمعیت این ماهی و همچنین کاهش آسیب‌هایی هستیم که به ماهیان بومی و پوشش گیاهی آب‌های خوزستان وارد می‌کند.   وی عنوان کرد: ماهی تیلاپیا در همه زیستگاه‌ها زندگی می‌کند و…