تیراندازی محمود کریمی

خورنا: « می‌گوید با حروف مختصر معرفی‌ام کنید. متولد دهه 60 که لیسانسه است و شب اربعین خودرویش مورد اصابت گلوله رها شده از اسلحه محمود کریمی قرار گرفت. خودش می‌گوید شانس آورد که ماشین، سرنشین عقب…