تک جنسیتی

37
خورنا: عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: امروزه با خانواده‌های تک‌جنسیتی مواجه هستیم، چراکه دختران به برابری کامل با پسران کشانده شده‌اند. فریبا علاسوند در مراسم تجلیل از دختران که ظهر امروز در استانداری خوزستان تشکیل شد،…