تک جنسیتی

خورنا: عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: امروزه با خانواده‌های تک‌جنسیتی مواجه هستیم، چراکه دختران به برابری کامل با پسران کشانده شده‌اند. فریبا علاسوند در مراسم تجلیل از دختران که ظهر امروز در استانداری خوزستان تشکیل شد، اظهار کرد: تغییر و تحول در وضعیت کنونی خانواده‌های ایرانی با توجه به شرایط فعلی جامعه ضروری است و به…