تکواندو

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان

خورنا : پیمان ادیبی امروز آبادان اظهار کرد: میزبانی آبادان به عنوان یکی از شهرهای استان خوزستان از مسابقات قهرمانی تکواندو کشور پس از ۲۵ سال در این استان انجام می‌گیرد.در این دوره از مسابقه ۲۵۰ ورزشکار، ۵۰ داور…