تکمیل پروژه‌

به همراه فلش بکی به نطق رسول دوایی فر

به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، “عادل دوایی‌ فر” در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای اسلامی شهر دزفول ، با بیان اینکه ما اعضا باید پاسخگوی انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای شهروندان باشیم اظهار داشت: توجه به نیازها و خواسته‌های مردم راهبردی‌ترین هدف من است. وی ادامه…