تکمیل فاز اول اسکله بندر بحرکان

37
خورنا: رئیس اداره شیلات هندیجان با اشاره به تکمیل فاز اول اسکله بندر بحرکان گفت: فاز دوم در شرف احداث است و تنها در انتظار تامین اعتبار مورد نیاز آن هستیم. فرامرز مزارعی پیش از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران…